مقالات تخصصی

  • ضایعات فلزی به دو دسته ضایعات آهنی و غیرآهنی تبدیل می شوند. ضایعات آهنی حجم بالایی از ضایعات جمع آوری شده را به خود اختصاص می دهند. خرید ضایعات آهنی سود بسیار زیادی دارد. البته سود فروش این نوع ضایعات هم نسبتاً خوب می باشد. تمامی ضایعات فلزی قابل بازیافت بوده و در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.
    31 ارديبهشت 1403
  • بازیافت ضایعات ساختمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا برخی از ضایعات ساختمانی ، ارزش نسبتاً بالایی دارند.
    31 ارديبهشت 1403
  • تولید ضایعات صنعتی می تواند به علت تولیدات محصولات معیوب یا پرتی های حاصل از تولیدات محصولات باشد. برخی از این ضایعات با ارزش هستند.
    31 ارديبهشت 1403